Kdaj 23.02.2019
Ura
Kaj Laško - Celje malo drugače
Organizator PD Žalec
Informacije
Prijave
Odgovorni vodja B. Kreča
Prevoz
Zbirno mesto
Obvezna oprema
Hrana
Cena
Predviden povratek
Kratek opis aktivnosti
Datoteka dogodka
Kdaj 02.03.2019
Ura
Kaj Občni zbor PD Žalec
Organizator PD Žalec
Informacije
Prijave
Odgovorni vodja Vlado Rojnik
Prevoz
Zbirno mesto
Obvezna oprema
Hrana
Cena
Predviden povratek
Kratek opis aktivnosti
Datoteka dogodka
Kdaj 09.03.2019
Ura
Kaj KK11: Kamnik, Mrzlica
Organizator PD Žalec
Informacije
Prijave
Odgovorni vodja T. Žohar
Prevoz
Zbirno mesto
Obvezna oprema
Hrana
Cena
Predviden povratek
Kratek opis aktivnosti
Datoteka dogodka

VOLITVE

11. januar 2019

Upravni odbor Planinskega društva Galicija razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe društva, in sicer za mandatno obdobje 2019-2023 za organe: – predsednik društva – podpredsednik društva – tajnik društva – blagajnik društva – člane upravnega odbora – člane nadzornega odbora in – člane častnega razsodišča. Kandidacijski postopek traja od objave (tj. od 11. 1. 2019) dalje do 15. februarja 2019. Kandidate za organe društva lahko predlagajo člani društva, člane planinskega društva PD Galicija pa vabimo, da kandidirajo za člane organov društva. Kandidira lahko vsak član društva, ki je polnoleten in ima plačano članarino za tekoče leto. Kandidat mora lastnoročno podpisati izjavo, da sprejema kandidaturo v posamezen organ društva. Predlog kandidature ali kandidaturo se poda po pošti na naslov Planinskega društva Galicija, Galicija 75, 3310 Žalec. Predsednik UO PD Galicija Viktor Furman